Direct boeken
Kamperen Huren

Meerpaal Zoutelande Foundation

Meerpaal Zoutelande Foundation

De Meerpaal Zoutelande Foundation is in 2022 opgericht door de familie Melis.

Niet elk kind groeit zorgeloos op. Armoede, gezinsproblemen of ziekte kunnen normaal opgroeien in de weg staan. Via de Meerpaal Zoutelande Foundation steunen wij organisaties, projecten en initiatieven die leed verzachten en een steuntje in de rug bieden. Daarbij ondersteunt de Foundation initiatieven die sport en beweging stimuleren en een lach op het gezicht van kinderen toveren.

logo

“Als familie willen wij graag een positief verschil maken voor kinderen en jongeren die het lastig hebben”

Goede doelen & projecten die wij steunen

  • Toen de stichting nog maar net was opgericht voltrok zich de ramp in Turkije en Syrië. Mede door de omvang van de ramp en het aantal getroffen gezinnen vonden wij het vanzelfsprekend hier een donatie te doen aan Giro 555.
  • Onze 'collega' Levien, medewerker van de Oude Tol Groenprojecten die veel werkzaam is bij ons op het vakantiepark heeft deelgenomen aan een herstelreis van de Stichting Hope 4 Ukraine. Wij hebben aan zijn reis een financïele bijdrage geleverd. Met grote bewondering hebben wij zijn reis gevolgd. Klik hier voor een filmpje van de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.
  • Wij hebben een donatie gedaan aan stichting Lentekind: Lentekind is een orthopedagogisch centrum voor beweging en ontwikkeling. Ze bieden zorgverlening en ondersteunen de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen met bijvoorbeeld een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.
  • Wij hebben een donatie gedaan aan stichting Hartekind: Stichting Hartekind zet zich in voor het vergroten van de overlevingskansen van ‘hartekinderen’ en het verbeteren van kwaliteit van leven. Stichting Hartekind financiert levensbelangrijk onderzoek, organiseert/ ondersteunt evenementen en initiatieven voor dit doel en geeft voorlichting aan ouders. Zo werken ze aan een wereld waarin hartekinderen onbezorgd kind kunnen zijn! nog altijd overlijden jaarlijks ook 150 hartekinderen, waarmee een hartafwijking doodsoorzaak nummer 1 is onder kinderen tot 15 jaar.  

Meer informatie

Wil je boeken voor een periode langer dan 3 weken? Neem dan rechtstreeks contact op met de camping zelf (telefonisch of per mail).
Naar boven